2007-05-04

Moduły zdalnych wejść-wyjść w ofercie firmy GURU i KamLAB

Duża gama modułów umożliwia realizację większości zadań dla których szybkość pomiarów nie jest krytyczna. Seria I-7000 zawiera wejścia dla różnych czujników oraz sygnałów cyfrowych i analogowych. Dostępne są także wyjścia cyfrowe, analogowe, licznikowe i przekaźnikowe. Jako wyposażenie dodatkowe oferowane są konwertery interfejsów RS-232, RS-485, USB, Ethernet, światłowód i CAN oraz radiomodemy, anteny, panele operatorskie, wyświetlacze, zasilacze, obudowy, przekaźniki mocy, układy kondycjonujące sygnały itp. Protokół oraz zestaw poleceń modułów serii I-7000/M-7000 jest wstecznie zgodny z rodzinami ADAM, NUDAM i 6B firmy Analog Devices. Ponadto seria M-7000 wykorzystuje protokół standardu Modbus RTU. Od strony integratora Integratorzy mają do dyspozycji wiele pakietów oprogramowania wspierającego przygotowanie aplikacji. Są to programy administracyjne, testowe i diagnostyczne dla DOS i Windows, biblioteki DLL, ActiveX, biblioteki dla systemu Linux, serwer DDE oraz sterowniki dla pakietów wizualizacyjnych Labview, DasyLab, Indusoft. Dostępna jest także gotowa aplikacja – EZ Data Logger, która służy do szybkiego tworzenia prostych systemów akwizycji danych i sterowania. Wraz z systemem dostarczane są programy przykładowe w postaci kodu źródłowego.Oprogramowanie systemu najwygodniej jest tworzyć w językach C, VB, Delphi, ale można wykorzystać każdy język pozwalający na wykonywanie operacji na ciągach znaków. Moduły zdalnych wejść i wyjść serii 7000 rozmieszcza się na obiekcie w pobliżu źródła sygnałów pomiarowych lub elementów wykonawczych. Dzięki temu unika się przesyłania wrażliwych sygnałów na dużą odległość, co także znacznie upraszcza okablowanie.Sygnały wejścia i wyjścia dołącza się do zacisków śrubowych modułów. Całą listwę zacisków można odłączyć jednym ruchem nie odkręcając przewodów obiektowych, co pozwala na okablowanie obiektu przed montażem modułów oraz znacznie ułatwia wymianę serwisową modułów. Maksymalna liczba modułów w jednej gałęzi wynosi 255, przy czym możliwe jest rozgałęzianie magistrali przy użyciu repeatera izolowanego I-7510, który pozwala także na wydłużenie magistrali ponad standardową długość 1200 metrów. Całkowitą liczbę modułów w systemie można rozszerzać do 2048.

Każdy moduł wyposażony jest w podwójny układ nadzorujący – tzw. watchdog. Zapewnia on nie tylko ciągłość pracy modułu, ale także ustawienie wyjść na bezpiecznych poziomach w przypadku zaniku komunikacji z komputerem nadrzędnym. Wszystkie moduły konwerterów interfejsu oraz repeterów wyposażone są w układ tzw. selftunera, który rozpoznaje parametry transmisji i automatycznie dopasowuje się do niej. Umożliwia to pracę w jednej sieci urządzeń o różnych parametrach transmisji. Wszystkie moduły mają wbudowaną optoizolację na liniach transmisyjnych. Część modułów występuje w wersji z wbudowanym wyświetlaczem, co umożliwia wyświetlanie statusu, wyniku pomiaru lub diagnostyki.

Sieć złożona z modułów serii 7000 może być zarządzana z poziomu komputera osobistego, komputera przemysłowego, sterownika PLC lub jednostki sterującej serii 8000 (opisanej w APA nr 3/2007, str. 98) lub jednego z wielu mikrokomputerów PC serii I-7188 (opisanej w EP nr 3/2007, str. 146). Elementy rodzin I-7000 i I-8000 mogą być łączone w obrębie jednej sieci, co jeszcze bardziej zwiększa elastyczność systemu.

Parametry wspólne Wszystkie moduły serii I-7000 / M-7000 obsługują dwuprzewodową asynchroniczną sieć RS-485 pracującą w trybie half-duplex. Maksymalna prędkość transmisji to 115200 bodów. Różne prędkości transmisji i formaty danych mogą wykorzystywać tę samą magistralę nawet z repeaterami. Wbudowany podwójny watchdog pozwala na zdefiniowanie stanów wyjść po włączeniu zasilania i w przypadku zaniku komunikacji z jednostką nadrzędną.

Omawiane urządzenia charakteryzują się wbudowanym zabezpieczeniem przepięciowym i optoizolacją do 3kV, zasilane są napięciem stałym z zakresu 10 do 30VDC. Mogą one pracować w temperaturach od –25°C do 75°C w wilgotności względnej od 5% do 95% bez kondensacji.
pixel