2014-01-24

USB-2405 – moduł pomiarowy USB z 4 wejściami analogowymi 24-bit 128 kS/sekFirma ADLINK Technology Inc. wprowadziła do oferty nowy moduł pomiarowy USB akwizycji danych USB-2405. Posiada on cztery wejścia analogowe 24-bitowe z równoczesnym próbkowaniem i pozwala na uzyskanie szybkości próbkowania 1 ~ 128 kS/sek dla każdego z kanałów. Każde z wejść można programowo ustawić na sprzężenie AC lub DC, a także włączyć mu precyzyjny prąd wzbudzenia 2mA do pomiaru zintegrowanych czujników piezoelektrycznych (IEPE), takich jak akcelerometry czy mikrofony. Zakres napięć wejściowych wynosi ±10 V.

Wejścia posiadają także wbudowany filtr typu antyaliasing, tłumiący niepożądane sygnały i szumy. 24-bitowy przetwornik ADC typu sigma-delta zapewnia dużą precyzję i wydajność pomiarów przy bardzo małym dryfcie temperaturowym. Dzięki temu uzyskiwane wyniki pomiarów doskonale nadają się do analizy wibracji i dźwięków o dużym zakresie dynamiki.

Moduł pomiarowy USB-2405 obsługuje cyfrowe i analogowe źródła sygnałów wyzwalających oraz elastyczne tryby wyzwalania. Pozwala to na wydajną akwizycję danych bez konieczności późniejszej obróbki. Wbudowany bufor FIFO umożliwia zapamiętanie do 2 k próbek dla każdego kanału. Ten moduł pomiarowy USB posiada też dwa wejścia-wyjścia cyfrowe kompatybilne z logiką 3,3V/TTL. Można je programowo ustawić w jednym z trybów:

  • – statyczne cyfrowe wejście-wyjście;
  • – wyjście impulsów o maksymalnej częstotliwości 4 MHz;
  • – licznik częstotliwości/zdarzeń do 4 MHz;
  • – wejście cyfrowego sygnału wyzwalania;
  • – wejście zegara synchronizującego próbkowanie

Moduł pomiarowy USB-2405 jest zasilany z interfejsu USB, z którego pobiera 400 mA. Umieszczony jest w obudowie o wymiarach 115 x 150 x 40 mm i może pracować w zakresie temperatur 0 ~ +55°C.