2023-06-16

Wykrywanie wycieków wody

System wykrywania wycieków wody oparty o moduły ICP DAS

Do zbudowania przykładowego systemu wykrywania wycieków wody można wykorzystać następujące urządzenia:

  • moduł wejść analogowych M-7026
  • konwertera I-7520
  • moduł ZigBee ZT-2026
  • brama ZT-2550.

Wykorzystując powyższe urządzenia można w łatwy sposób stworzyć system wykrywania wycieków wody w budynkach mieszkalnych, komercyjnych lub w przemyśle. Do modułu M-7026 można podłączyć jednocześnie do sześciu czujników wykrywających obecność wody. Za pomocą połączenia szeregowego RS-485, moduł przekazuje informacje z czujników do konwertera np. I-7520, który przekazuje pozyskane dane do komputera nadrzędnego poprzez połączenie RS-232, lub poprzez USB wykorzystując konwerter USB – RS-232 I-7560 w przypadku braku portu szeregowego w komputerze nadrzędnym.

Wykorzystując moduły ZT-2026 i ZT-2550 można stworzyć podobny system, który będzie przekazywał informacje z czujników drogą bezprzewodową wykorzystując protokół Modbus RTU oraz sieć ZigBee. Moduł ZT-2026 umożliwia podłączenie do czterech czujników wykrywających obecność wody.

ICPDAS schemat wyciek
pixel