AJ’s Power Source Inc.

( ilość produktów: 1 )

AJ'S POWER SOURCE LOGO

 

AJ's Power Source Inc. jest wiodącym dostawcą systemów zasilania.

AJ's Power Source, Inc (AJPS) jest małym przedsiębiorstwem należącym do weteranów (VOSB), kod klatki 0P327, założonym w 1987 roku z wyłącznym zamiarem projektowania i produkcji sprzętu do zasilania i dystrybucji energii. Nasz zespół inżynierów projektuje i rozwija wojskowe, komercyjne, przemysłowe, medyczne, LED, alternatywne źródła energii i niestandardowe rozwiązania energetyczne.

WOJSKOWY

PRODUCENT

AJPS jest wiodącym dostawcą naziemnych i pokładowych systemów zasilania awioniki dla głównych kontraktorów Departamentu Obrony, agencji rządowych USA i ich sojuszników.

PRZEMYSŁOWY

PRODUCENT

AJPS jest wiodącym dostawcą zasilaczy do wielu różnych zastosowań komercyjnych, w tym telekomunikacyjnych, przemysłowych, medycznych i wielu innych.

KOMERCYJNY

PRODUCENT

AJPS jest wiodącym projektantem zasilaczy dla rynku energetyki przemysłowej, projektującym i produkującym konfigurowalne i niestandardowe rozwiązania zasilające, aby sprostać stale rosnącym wymaganiom.

POD KLIENTA

PRODUCENT

Następnie AJPS odbędzie wiele spotkań z zespołem inżynierów, aby spełnić wszystkie potrzeby związane z zasilaniem, zapewniając przewidywany harmonogram od prototypowania do ukończenia gotowego produktu. 

 

ZESPÓŁ AJPS, KTÓRY SPRAWIA, ŻE WSZYSTKO CO ROBIMY JEST MOŻLIWE, SKŁADA SIĘ Z 3 KATEGORII: KIEROWNICTWO, INŻYNIEROWIE & PROJEKTANCI

Mamy ponad 100 lat doświadczenia w dostarczaniu energii

W AJ's Power Source Inc. jesteśmy dumni, że zatrudniamy ponad 40 najbardziej entuzjastycznych i oddanych osób w branży. Wszyscy jesteśmy pasjonatami tego co robimy,
od obsługi klienta, inżynierów do zarządu, każdy z nas jest odpowiedzialny za ciągły sukces AJ's Power Source Inc.


 

AJ’s Power Source Inc. is a Leading Edge Supplier of Power Supply Systems

AJ’s Power Source, Inc (AJPS) is a Veteran Owned Small Business (VOSB), cage code 0P327, established in 1987 with the sole intent to design and manufacture Power and Power Distribution equipment. Our engineering team designs and develops Military, Commercial, Industrial, Medical, LED, Alternative Energy & Custom power solutions

 

MILITARY

MANUFACTURER

AJPS is a leading edge supplier of ground and airborne avionics power systems to Prime Contractors of the Department of Defense, US Government Agencies and its allies.

INDUSTRIAL

MANUFACTURER

AJPS has been a leading edge supplier for power supplies to many different commercial applications including Telecom, Industrial, Medical and many others.

COMMERCIAL

MANUFACTURER

AJPS is a leading edge power supply designer for the industrial power market, designing and manufacturing configurable and custom power solutions to meet the ever growing. 

CUSTOM

MANUFACTURER

AJPS will then have multiple meetings with the engineering team to fulfill all power needs, providing a projected schedule of prototyping to finalization of finished product.

 

THE AJPS TEAM WHO MAKES EVERYTHING WE DO POSSIBLE IS BASED ON 3 CATEGORIES: MANAGEMENT, ENGINEERS & DESIGNERS

We Have Over 100 years of Combined Power Supply Experience

At AJ’s Power Source Inc. we are proud to employ over 40 of the industry’s most enthusiastic and dedicated individuals. We are all passionate about what we do,
from customer service, engineers to the board of directors, every one of us is responsible for the continued success of AJ’s Power Source Inc.

MIL-Trans-5000B - Transformator "step up" 120V - 240V AC, 5000VA, MIL-STD
Wojskowy transformator typu "step up" 120V - 240V AC, 5000VA, 60hz, MIL-STD, Ruggerized, -40°C ~ +70°C
pixel