Karta PCI do pomiarów

( ilość produktów: 57 )
PCI-6202 (End of Life)
PCI-6202 (End of Life)
Kod produktu: PCI-6202
Karta PCI - 4 wyjścia analogowe, 3 wejścia enkodera, 16 izolowanych wejść i 16 izolowanych wyjść cyfrowych, 8 wejść i 8 wyjść cyfrowych TTL, 2 liczniki 32-bitowe i 4 wyjścia PWM (End of Life) - zamienniki PCI-9222, DAQ-2501
PCI-9112A
PCI-9112A
Kod produktu: PCI-9112A
Karta 5 V PCI - 8/16 wejść analogowych 12-bitowych 110 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 33 kS/sek, 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych oraz licznik 16-bitowy (wyjścia analogowe kalibrowane przy 10 V)
PCI-6216V-GL
PCI-6216V-GL
Kod produktu: PCI-6216V-GL
Karta 3.3/5 V PCI - 16 napięciowych wyjść analogowych 16-bitowych 454 kS/sek oraz 4 wejścia i 4 wyjścia cyfrowe
PCI-6208V-GL
PCI-6208V-GL
Kod produktu: PCI-6208V-GL
Karta 3.3/5 V PCI - 8 napięciowych wyjść analogowych 16-bitowych 454 kS/sek oraz 4 wejścia i 4 wyjścia cyfrowe.
PCI-9223
PCI-9223
Kod produktu: PCI-9223
Karta 3.3/5 V PCI - 16/32 wejść analogowych 16-bitowych 500 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 16-bitowe 1 MS/sek, 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych, 4 liczniki 32-bitowe i 2 wejścia enkodera
DAQ-2501
DAQ-2501
Kod produktu: DAQ-2501
Karta 3.3/5 V PCI - 8 wejść analogowych 14-bitowych 400 kS/sek z równoczesnym próbkowaniem, 4 wyjścia analogowe 12-bitowe 1MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2502
DAQ-2502
Kod produktu: DAQ-2502
Karta 3.3/5 V PCI - 4 wejścia analogowe 14-bitowe 400kS/sek z równoczesnym próbkowaniem, 8 wyjść analogowych 12-bitowych 1MS/sek, 24-wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2006
DAQ-2006
Kod produktu: DAQ-2006
Karta 3.3/5 V PCI - 4 wejścia analogowe 16-bitowe 250 kS/sek z równoczesnym próbkowaniem, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2010
DAQ-2010
Kod produktu: DAQ-2010
Karta 3.3/5 V PCI - 4 wejścia analogowe 14-bitowe 2 MS/sek z równoczesnym próbkowaniem, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2016
DAQ-2016
Kod produktu: DAQ-2016
Karta 3.3/5 V PCI - 4 wejścia analogowe 16-bitowe 800 kS/sek z równoczesnym próbkowaniem, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2005
DAQ-2005
Kod produktu: DAQ-2005
Karta 3.3/5 V PCI - 4 wejścia analogowe 16-bitowe 500 kS/sek z równoczesnym próbkowaniem, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
PCI-9222
PCI-9222
Kod produktu: PCI-9222
Karta 3.3/5 V PCI - 8/16 wejść analogowych 16-bitowych 250 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 16-bitowe 1 MS/sek, 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych, 4 liczniki 32-bitowe i 2 wejścia enkodera
PCI-9221
PCI-9221
Kod produktu: PCI-9221
Karta 3.3/5 V PCI - 8/16 wejść analogowych 16-bitowych 250 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 16-bitowe 1,25 kS/sek, 8 wejść i 4 wyjścia cyfrowe, 2 liczniki 32-bitowe i 2 wejścia enkodera
PCI-6308A
PCI-6308A
Kod produktu: PCI-6308A
Karta 5 V PCI - 8 izolowanych napięciowych i prądowych wyjść analogowych 12-bitowych 250 kS/sek z równoczesną aktualizacją oraz 4 izolowane wejścia i 4 izolowane wyjścia cyfrowe
PCI-9111HR
PCI-9111HR
Kod produktu: PCI-9111HR
Karta 5 V PCI - 16 wejść analogowych 16-bitowych 100 kS/sek, 1 wyjście analogowe 12-bitowe 33 kS/sek oraz 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych
PCI-6208A
PCI-6208A
Kod produktu: PCI-6208A
Karta 3.3/5 V PCI - 8 napięciowych i prądowych wyjść analogowych 16-bitowych 454 kS/sek oraz 4 wejścia i 4 wyjścia cyfrowe
PCI-6308V
PCI-6308V
Kod produktu: PCI-6308V
Karta 5 V PCI - 8 izolowanych napięciowych wyjść analogowych 12-bitowych 250 kS/sek z równoczesną aktualizacją oraz 4 izolowane wejścia i 4 izolowane wyjścia cyfrowe
PCI-9114A-HG
PCI-9114A-HG
Kod produktu: PCI-9114A-HG
Karta 5 V PCI - 16/32 wejścia analogowe 16-bitowe 250 kS/sek o dużym wzmocnieniu, 16 izolowanych wejść cyfrowych, 16 izolowanych wyjść cyfrowych i licznik 16-bitowy
PCI-9112
PCI-9112
Kod produktu: PCI-9112
Karta 5 V PCI - 8/16 wejść analogowych 12-bitowych 110 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 33 kS/sek, 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych oraz licznik 16-bitowy (wyjścia analogowe kalibrowane przy 5 V)
PCI-9113A
PCI-9113A
Kod produktu: PCI-9113A
Karta 5 V PCI - 16/32 izolowane wejścia analogowe 12-bitowe 100 kS/sek
PCI-9111DG
PCI-9111DG
Kod produktu: PCI-9111DG
Karta 5 V PCI - 16 wejść analogowych 12-bitowych 100 kS/sek, 1 wyjście analogowe 12-bitowe 33 kS/sek oraz 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych
PCI-9114HG
PCI-9114HG
Kod produktu: PCI-9114HG
Karta 5 V PCI - 16/32 wejścia analogowe 16-bitowe 100 kS/sek o dużym wzmocnieniu, 16 izolowanych wejść cyfrowych, 16 izolowanych wyjść cyfrowych i licznik 16-bitowy
PCI-9114A-DG
PCI-9114A-DG
Kod produktu: PCI-9114A-DG
Karta 5 V PCI - 16/32 wejścia analogowe 16-bitowe 250 kS/sek, 16 izolowanych wejść cyfrowych, 16 izolowanych wyjść cyfrowych i licznik 16-bitowy
PCI-9118DG/L
PCI-9118DG/L
Kod produktu: PCI-9118DG/L
Karta 5 V PCI - 8/16 wejść analogowych 12-bitowych 333 kS/sek oraz 4 wejścia i 4 wyjścia cyfrowe
PCI-9118HG/L
PCI-9118HG/L
Kod produktu: PCI-9118HG/L
Karta 5 V PCI - 8/16 wejść analogowych 12-bitowych 333 kS/sek o dużym wzmocnieniu oraz 4 wejścia i 4 wyjścia cyfrowe
PCI-9114DG
PCI-9114DG
Kod produktu: PCI-9114DG
Karta 5 V PCI - 16/32 wejścia analogowe 16-bitowe 100 kS/sek, 16 izolowanych wejść cyfrowych, 16 izolowanych wyjść cyfrowych i licznik 16-bitowy
DAQ-2206
DAQ-2206
Kod produktu: DAQ-2206
Karta 3.3/5 V PCI - 32/64 wejścia analogowe 16-bitowe 250 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2213
DAQ-2213
Kod produktu: DAQ-2213
Karta 3.3/5 V PCI - 8/16 wejść analogowych 16-bitowych 250 kS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2214
DAQ-2214
Kod produktu: DAQ-2214
Karta DAQ 3.3/5 V PCI - 8/16 wejść analogowych 16-bitowych 250 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2208
DAQ-2208
Kod produktu: DAQ-2208
Karta 3.3/5 V PCI - 48/96 wejść analogowych 12-bitowych 3 MS/sek i 24 wejścia-wyjścia cyfrowe
DAQ-2204
DAQ-2204
Kod produktu: DAQ-2204
Karta 3.3/5 V PCI - 32/64 wejścia analogowe 12-bitowe 3 MS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2205
DAQ-2205
Kod produktu: DAQ-2205
Karta 3.3/5 V PCI - 32/64 wejścia analogowe 16-bitowe 500 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
PIO-821LU
PIO-821LU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PIO-821LU
Karta 3.3/5V PCI – 8/16 wejść analogowych 16-bitowych 45 kS/sek, 1 wyjście analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze Ca-4002.
PIO-821HU
PIO-821HU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PIO-821HU
Karta 3.3/5V PCI – 8/16 wejść analogowych 16-bitowych 45 kS/sek, 1 wyjście analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze Ca-4002.
PCI-822LU
PCI-822LU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-822LU
Karta 3.3/5V PCI – 16/32 wejść analogowych 12-bitowych 250 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 16-bitowe i 32 programowalne wejścia-wyjścia cyfrowe. W zestawie 1x złącze CA-4002.
PCI-826LU
PCI-826LU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-826LU
Karta 3.3/5V PCI – 16/32 wejść analogowych 16-bitowych 250 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 16-bitowe i 32 programowalne wejścia-wyjścia cyfrowe TTL. W zestawie 1x złącze CA-4002.
PCI-1602U
PCI-1602U
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1602U
Karta 3.3/5V PCI – 16/32 wejścia analogowe 16-bitowe 100 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze CA-4002.
PCI-1602U/S
PCI-1602U/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1602U/S
Karta 3,3/5V PCI – 32 SE/16 DIFF wejść analogowych 16-bitowych do 100 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe TTL. W zestawie panel zaciskowy DB-1825 i kabel CA-3710.
PCI-2602U
PCI-2602U
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-2602U
Karta 3,3/5V PCI – 16 SE/8 DIFF wejść analogowych 16-bitowych 1 MS/s, 2 wyjścia analogowe 16-bitowe i 32 wejścia-wyjścia cyfrowe 5 V/TTL (RoHS)
PCI-1002LU/S
PCI-1002LU/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1002LU/S
Karta 3,3/5V PCI – 32 SE/16 DIFF wejść analogowych 12-bitowych 110 kS/sek, 16 wejść cyfrowych 5V/TTL, 16 wyjść cyfrowych (Sink/Source) 5V/TTL i 3 16-bitowe timery/częstościomierze 5V/TTL. (RoHS) W zestawie 1x złącze CA-3710 D-Sub.
PCI-1602FU
PCI-1602FU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1602FU
Karta 3.3/5V PCI – 16/32 wejścia analogowe 16-bitowe 200 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze CA-4002.
PCI-1602FU/S
PCI-1602FU/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1602FU/S
Karta 3,3/5V PCI – 32 SE/16 DIFF wejść analogowych 12-bitowych 200 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych 5V/TTL, 16 wyjść cyfrowych 5V/TTL (RoHS). W zestawie panel zaciskowy DB-1825 i kabel CA-3710 D-Sub.
PCI-1002HU
PCI-1002HU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1002HU
Karta 3.3/5V PCI – 16/32 wejścia analogowe 12-bitowe High Gain 44 kS/sek, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze CA-4002.
PCI-1002HU/S
PCI-1002HU/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1002HU/S
Karta 3,3/5V PCI – 32 SE/16 DIFF wejść analogowych 12-bitowych 44 kS/sek, 16 wejść cyfrowych 5V/TTL, 16 wyjść cyfrowych (Sink/Source) 5V/TTL i 3 16-bitowe timery/częstościomierze 5V/TTL. (RoHS) W zestawie 1x złącze CA-3710 D-Sub.
PCI-1002LU
PCI-1002LU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1002LU
Karta 3.3/5V PCI – 16/32 wejścia analogowe 12-bitowe Low Gain 110 kS/sek, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze CA-4002.
PCI-1202HU
PCI-1202HU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1202HU
Karta 3.3/5V PCI – 16/32 wejścia analogowe 12-bitowe High Gain 44 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze CA-4002.
PCI-1202HU/S
PCI-1202HU/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1202HU/S
Karta PCI 3,3/5 V – 32 SE/16 DIFF kanałów wejść analogowych 12-bitowych do 44 kS/sek i 2 kanały wyjść analogowych 12-bitowych (RoHS). W zestawie karta dodatkowa DB-1825 i kabel CA-3710.
PCI-1202LU
PCI-1202LU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1202LU
Karta 3.3/5V PCI – 16/32 wejścia analogowe 12-bitowe Low Gain 110 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze CA-4002.
PCI-1202LU/S
PCI-1202LU/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1202LU/S
Karta 3,3/5V PCI – 32 SE/16 DIFF wejść analogowych 12-bitowych 110 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych 5V/TTL, 16 wyjść cyfrowych 5V/TTL (RoHS). W zestawie panel zaciskowy DB-1825 i kabel CA-3710 D-Sub.
PCI-1800HU/S
PCI-1800HU/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1800HU/S
Karta 3,3/5V PCI – 16 SE/8 DIFF wejść analogowych 12-bitowych 44 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych 5 V/TTL, 16 wyjść cyfrowych 5 V/TTL (RoHS). W zestawie panel zaciskowy DB-8225 i kabel CA-3710 D-Sub.
PCI-1800LU
PCI-1800LU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1800LU
Karta 3.3/5V PCI – 8/16 wejść analogowych 12-bitowych Low Gain 330 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze CA-4002.
PCI-1800LU/S
PCI-1800LU/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1800LU/S
Karta 3,3/5V PCI – 16 SE/8 DIFF wejść analogowych 12-bitowych 330 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych 5 V/TTL, 16 wyjść cyfrowych 5 V/TTL (RoHS). W zestawie panel zaciskowy DB-8225 i kabel CA-3710 D-Sub.
PCI-1802LU
PCI-1802LU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1802LU
Karta 3.3/5V PCI – 16/32 wejścia analogowe 12-bitowe Low Gain 330 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze CA-4002.
PCI-1802LU/S
PCI-1802LU/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1802LU/S
Karta 3,3/5V PCI – 32 SE/16 DIFF wejść analogowych 12-bitowych 330 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 15 wejść cyfrowych 5 V/TTL, 16 wyjść cyfrowych 5 V/TTL (RoHS). W zestawie panel zaciskowy DB-8225 i kabel CA-3710 D-Sub.
PCI-1800HU
PCI-1800HU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1800HU
Karta 3.3/5V PCI – 8/16 wejść analogowych 12-bitowych High Gain 44 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze CA-4002.
PCI-1802HU/S
PCI-1802HU/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1802HU/S
Karta 3,3/5V PCI – 32 SE/16 DIFF wejść analogowych 12-bitowych do 330 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe TTL (RoHS). W zestawie panel zaciskowy DB-1825 i kabel CA-3710 D-Sub.
PCI-1802HU
PCI-1802HU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1802HU
Karta 3.3/5V PCI -16/32 wejścia analogowe 12-bitowe High Gain 44 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze CA-4002.
pixel