Karty akwizycji danych DAQ

( ilość produktów: 129 )

karty akwizycji danych - karty pomiarowe DAQ

Karty akwizycji danych DAQ - Data Acquisition 

Oferujemy bardzo szeroki zakres przemysłowych kart akwizycji danych we wszystkich formatach - PCI, PCI Express, PXI, CompactPCI, PC/104+, oraz ISA:

  • karty wyjść analogowych, z przetwornikami Analog / Cyfra
  • karty wejść analogowych
  • karty cyfrowych I/O - wejść / wyjść
  • karty liczników (timer/counter)
  • wielofunkcyjne karty akwizycji danych

Karta akwizycji danych gotowa do zastosowania

Oferowane przez nas produkty w większości wspierają oprogramowanie NI® LabVIEW™, MATLAB® Data Acquisition Toolbox™, Microsoft® Visual Studio .NET, i najczęściej posiadają gotowe do uruchomienia aplikacje pozwalające na szybki start systemu pomiarowego bez konieczności zaawansowanego programowania.

PCI-6202 (End of Life)
PCI-6202 (End of Life)
Kod produktu: PCI-6202
Karta PCI - 4 wyjścia analogowe, 3 wejścia enkodera, 16 izolowanych wejść i 16 izolowanych wyjść cyfrowych, 8 wejść i 8 wyjść cyfrowych TTL, 2 liczniki 32-bitowe i 4 wyjścia PWM (End of Life) - zamienniki PCI-9222, DAQ-2501
ACL-7122
ACL-7122
Kod produktu: ACL-7122
144bit Digital I/O Card
ACL-8111
ACL-8111
Kod produktu: ACL-8111
Multi-function Data Acquisition Card
PCI-9112A
PCI-9112A
Kod produktu: PCI-9112A
Karta 5 V PCI - 8/16 wejść analogowych 12-bitowych 110 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 33 kS/sek, 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych oraz licznik 16-bitowy (wyjścia analogowe kalibrowane przy 10 V)
PCI-6216V-GL
PCI-6216V-GL
Kod produktu: PCI-6216V-GL
Karta 3.3/5 V PCI - 16 napięciowych wyjść analogowych 16-bitowych 454 kS/sek oraz 4 wejścia i 4 wyjścia cyfrowe
PCI-6208V-GL
PCI-6208V-GL
Kod produktu: PCI-6208V-GL
Karta 3.3/5 V PCI - 8 napięciowych wyjść analogowych 16-bitowych 454 kS/sek oraz 4 wejścia i 4 wyjścia cyfrowe.
PCI-9223
PCI-9223
Kod produktu: PCI-9223
Karta 3.3/5 V PCI - 16/32 wejść analogowych 16-bitowych 500 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 16-bitowe 1 MS/sek, 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych, 4 liczniki 32-bitowe i 2 wejścia enkodera
DAQe-2502
DAQe-2502
Kod produktu: DAQe-2502
Karta PCIe x1 - 4 wejścia analogowe 14-bitowe 400kS/sek z równoczesnym próbkowaniem, 8 wyjść analogowych 12-bitowych 1 MS/sek, 24-wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQe-2501
DAQe-2501
Kod produktu: DAQe-2501
Karta PCIe x1 - 8 wejść analogowych 14-bitowych 400 kS/sek z równoczesnym próbkowaniem, 4 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQe-2016
DAQe-2016
Kod produktu: DAQe-2016
Karta PCIe x1 - 4 wejścia analogowe 16-bitowe 800 kS/sek z równoczesnym próbkowaniem, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2501
DAQ-2501
Kod produktu: DAQ-2501
Karta 3.3/5 V PCI - 8 wejść analogowych 14-bitowych 400 kS/sek z równoczesnym próbkowaniem, 4 wyjścia analogowe 12-bitowe 1MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2502
DAQ-2502
Kod produktu: DAQ-2502
Karta 3.3/5 V PCI - 4 wejścia analogowe 14-bitowe 400kS/sek z równoczesnym próbkowaniem, 8 wyjść analogowych 12-bitowych 1MS/sek, 24-wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQe-2006
DAQe-2006
Kod produktu: DAQe-2006
Karta PCIe x1 - 4 wejścia analogowe 16-bitowe 250 kS/sek z równoczesnym próbkowaniem, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQe-2010
DAQe-2010
Kod produktu: DAQe-2010
Karta PCIe x1 - 4 wejścia analogowe 14-bitowe 2 MS/sek z równoczesnym próbkowaniem, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2006
DAQ-2006
Kod produktu: DAQ-2006
Karta 3.3/5 V PCI - 4 wejścia analogowe 16-bitowe 250 kS/sek z równoczesnym próbkowaniem, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2010
DAQ-2010
Kod produktu: DAQ-2010
Karta 3.3/5 V PCI - 4 wejścia analogowe 14-bitowe 2 MS/sek z równoczesnym próbkowaniem, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2016
DAQ-2016
Kod produktu: DAQ-2016
Karta 3.3/5 V PCI - 4 wejścia analogowe 16-bitowe 800 kS/sek z równoczesnym próbkowaniem, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQe-2005
DAQe-2005
Kod produktu: DAQe-2005
Karta PCIe x1 - 4 wejścia analogowe 16-bitowe 500 kS/sek z równoczesnym próbkowaniem, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2005
DAQ-2005
Kod produktu: DAQ-2005
Karta 3.3/5 V PCI - 4 wejścia analogowe 16-bitowe 500 kS/sek z równoczesnym próbkowaniem, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
PCI-9222
PCI-9222
Kod produktu: PCI-9222
Karta 3.3/5 V PCI - 8/16 wejść analogowych 16-bitowych 250 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 16-bitowe 1 MS/sek, 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych, 4 liczniki 32-bitowe i 2 wejścia enkodera
PCI-9221
PCI-9221
Kod produktu: PCI-9221
Karta 3.3/5 V PCI - 8/16 wejść analogowych 16-bitowych 250 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 16-bitowe 1,25 kS/sek, 8 wejść i 4 wyjścia cyfrowe, 2 liczniki 32-bitowe i 2 wejścia enkodera
ACL-8112DG
ACL-8112DG
Kod produktu: ACL-8112DG
Karta ISA - 8/16 wejść analogowych 12-bitowych 100 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych oraz 1 licznik 16-bitowy
ACL-8112PG
ACL-8112PG
Kod produktu: ACL-8112PG
Karta ISA - 16 wejść analogowych 12-bitowych 100 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych oraz 1 licznik 16-bitowy
ACL-6126 (End of Life)
ACL-6126 (End of Life)
Kod produktu: ACL-6126
Karta ISA - 6 wyjść analogowych 12-bitowych oraz 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych
ACL-8216
ACL-8216
Kod produktu: ACL-8216
Karta ISA - 16 wejść analogowych 16-bitowych 100 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych oraz 1 licznik 16-bitowy
ACL-8112HG
ACL-8112HG
Kod produktu: ACL-8112HG
Karta ISA - 8/16 wejść analogowych 12-bitowych 100 kS/sek o dużym wzmocnieniu, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych oraz 1 licznik 16-bitowy
PCI-6308A
PCI-6308A
Kod produktu: PCI-6308A
Karta 5 V PCI - 8 izolowanych napięciowych i prądowych wyjść analogowych 12-bitowych 250 kS/sek z równoczesną aktualizacją oraz 4 izolowane wejścia i 4 izolowane wyjścia cyfrowe
PCI-9111HR
PCI-9111HR
Kod produktu: PCI-9111HR
Karta 5 V PCI - 16 wejść analogowych 16-bitowych 100 kS/sek, 1 wyjście analogowe 12-bitowe 33 kS/sek oraz 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych
PCI-6208A
PCI-6208A
Kod produktu: PCI-6208A
Karta 3.3/5 V PCI - 8 napięciowych i prądowych wyjść analogowych 16-bitowych 454 kS/sek oraz 4 wejścia i 4 wyjścia cyfrowe
PCI-6308V
PCI-6308V
Kod produktu: PCI-6308V
Karta 5 V PCI - 8 izolowanych napięciowych wyjść analogowych 12-bitowych 250 kS/sek z równoczesną aktualizacją oraz 4 izolowane wejścia i 4 izolowane wyjścia cyfrowe
PCI-9114A-HG
PCI-9114A-HG
Kod produktu: PCI-9114A-HG
Karta 5 V PCI - 16/32 wejścia analogowe 16-bitowe 250 kS/sek o dużym wzmocnieniu, 16 izolowanych wejść cyfrowych, 16 izolowanych wyjść cyfrowych i licznik 16-bitowy
PCI-9112
PCI-9112
Kod produktu: PCI-9112
Karta 5 V PCI - 8/16 wejść analogowych 12-bitowych 110 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 33 kS/sek, 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych oraz licznik 16-bitowy (wyjścia analogowe kalibrowane przy 5 V)
PCI-9113A
PCI-9113A
Kod produktu: PCI-9113A
Karta 5 V PCI - 16/32 izolowane wejścia analogowe 12-bitowe 100 kS/sek
PCI-9111DG
PCI-9111DG
Kod produktu: PCI-9111DG
Karta 5 V PCI - 16 wejść analogowych 12-bitowych 100 kS/sek, 1 wyjście analogowe 12-bitowe 33 kS/sek oraz 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych
PCI-9114HG
PCI-9114HG
Kod produktu: PCI-9114HG
Karta 5 V PCI - 16/32 wejścia analogowe 16-bitowe 100 kS/sek o dużym wzmocnieniu, 16 izolowanych wejść cyfrowych, 16 izolowanych wyjść cyfrowych i licznik 16-bitowy
PCI-9114A-DG
PCI-9114A-DG
Kod produktu: PCI-9114A-DG
Karta 5 V PCI - 16/32 wejścia analogowe 16-bitowe 250 kS/sek, 16 izolowanych wejść cyfrowych, 16 izolowanych wyjść cyfrowych i licznik 16-bitowy
PCI-9118DG/L
PCI-9118DG/L
Kod produktu: PCI-9118DG/L
Karta 5 V PCI - 8/16 wejść analogowych 12-bitowych 333 kS/sek oraz 4 wejścia i 4 wyjścia cyfrowe
PCI-9118HG/L
PCI-9118HG/L
Kod produktu: PCI-9118HG/L
Karta 5 V PCI - 8/16 wejść analogowych 12-bitowych 333 kS/sek o dużym wzmocnieniu oraz 4 wejścia i 4 wyjścia cyfrowe
PCI-9114DG
PCI-9114DG
Kod produktu: PCI-9114DG
Karta 5 V PCI - 16/32 wejścia analogowe 16-bitowe 100 kS/sek, 16 izolowanych wejść cyfrowych, 16 izolowanych wyjść cyfrowych i licznik 16-bitowy
DAQe-2206
DAQe-2206
Kod produktu: DAQe-2206
Karta PCIe x1 - 32/64 wejścia analogowe 16-bitowe 250 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQe-2213
DAQe-2213
Kod produktu: DAQe-2213
Karta PCIe x1 - 8/16 wejść analogowych 16-bitowych 250 kS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQe-2214
DAQe-2214
Kod produktu: DAQe-2214
Karta PCIe x1 - 8/16 wejść analogowych 16-bitowych 250 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQe-2208
DAQe-2208
Kod produktu: DAQe-2208
Karta PCIe x1 - 48/96 wejść analogowych 12-bitowych 3 MS/sek i 24 wejścia-wyjścia cyfrowe
DAQe-2204
DAQe-2204
Kod produktu: DAQe-2204
Karta PCIe x1 - 32/64 wejścia analogowe 12-bitowe 3 MS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQe-2205
DAQe-2205
Kod produktu: DAQe-2205
Karta PCIe x1 - 32/64 wejścia analogowe 16-bitowe 500 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2206
DAQ-2206
Kod produktu: DAQ-2206
Karta 3.3/5 V PCI - 32/64 wejścia analogowe 16-bitowe 250 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2213
DAQ-2213
Kod produktu: DAQ-2213
Karta 3.3/5 V PCI - 8/16 wejść analogowych 16-bitowych 250 kS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2214
DAQ-2214
Kod produktu: DAQ-2214
Karta DAQ 3.3/5 V PCI - 8/16 wejść analogowych 16-bitowych 250 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2208
DAQ-2208
Kod produktu: DAQ-2208
Karta 3.3/5 V PCI - 48/96 wejść analogowych 12-bitowych 3 MS/sek i 24 wejścia-wyjścia cyfrowe
DAQ-2204
DAQ-2204
Kod produktu: DAQ-2204
Karta 3.3/5 V PCI - 32/64 wejścia analogowe 12-bitowe 3 MS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2205
DAQ-2205
Kod produktu: DAQ-2205
Karta 3.3/5 V PCI - 32/64 wejścia analogowe 16-bitowe 500 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DIO-144
DIO-144
Producent: ICP DAS
Kod produktu: DIO-144
Karta ISA – 144 programowalne wejścia-wyjścia cyfrowe TTL
TMC-10
TMC-10
Producent: ICP DAS
Kod produktu: TMC-10
Karta ISA – 8 wejść cyfrowych TTL, 8 wyjść cyfrowych TTL i 10 liczników 16-bitowych. W zestawie 1x złącze D-sub-37M CA-4002.
DIO-64/3
DIO-64/3
Producent: ICP DAS
Kod produktu: DIO-64/3
Karta ISA – 32 wejścia cyfrowe TTL, 32 wyjścia cyfrowe TTL i 3 liczniki 16-bitowe
DIO-64/6
DIO-64/6
Producent: ICP DAS
Kod produktu: DIO-64/6
Karta ISA – 32 wejścia cyfrowe TTL, 32 wyjścia cyfrowe TTL i 6 liczników 16-bitowych
DIO-96
DIO-96
Producent: ICP DAS
Kod produktu: DIO-96
Karta ISA – 96 programowalnych wejść-wyjść cyfrowych TTL
DIO-48
DIO-48
Producent: ICP DAS
Kod produktu: DIO-48
Karta ISA – 48 programowalnych wejść-wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe
A-628
A-628
Producent: ICP DAS
Kod produktu: A-628
Karta ISA – 8 wyjść analogowych 12-bitowych, 16 wejść cyfrowych TTL i 16 wyjść cyfrowych TTL. W zestawie 1x złącze CA-4002.
A-628/S
A-628/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: A-628/S
A-628 + DB-37
DIO-24
DIO-24
Producent: ICP DAS
Kod produktu: DIO-24
Karta ISA – 24 programowalne wejścia-wyjścia cyfrowe TTL
A-726
A-726
Producent: ICP DAS
Kod produktu: A-726
Karta ISA – 6 wyjść analogowych 12-bitowych, 16 wejść cyfrowych TTL i 16 wyjść cyfrowych TTL.
A-626
A-626
Producent: ICP DAS
Kod produktu: A-626
Karta ISA – 6 wyjść analogowych 12-bitowych, 16 wejść cyfrowych TTL i 16 wyjść cyfrowych TTL. W zestawie 1x złącze CA-4002.
A-626/S
A-626/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: A-626/S
Karta ISA - 6 wyjść analogowych 12-bitowych, 16 wejść cyfrowych 5 V/TTL i 16 wyjść cyfrowych 5 V/TTL. (RoHS) W zestawie panel zaciskowy DB-37.
A-821PGL/S
A-821PGL/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: A-821PGL/S
Karta ISA - 16 SE/8 DIFF wejść analogowych 12-bitowych (Low Gain) do 45 kS/sek, 1 wyjście analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych 5V/TTL, 16 wyjść cyfrowych 5V/TTL i 3 liczniki/czasomierze. W zestawie panel zaciskowy DB-8225.
A-8111
A-8111
Producent: ICP DAS
Kod produktu: A-8111
Karta ISA – 8 (SE) wejść analogowych 12-bitowych 35 kS/sek, 1 wyjście analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze CA-4002.
A-812PG
A-812PG
Producent: ICP DAS
Kod produktu: A-812PG
Karta ISA – 16 (SE) wejść analogowych 12-bitowych 62.5 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe
A-821PGH
A-821PGH
Producent: ICP DAS
Kod produktu: A-821PGH
Karta ISA – 8 (DIFF)/16 (SE) wejść analogowych 12-bitowych High Gain 45 kS/sek, 1 wyjście analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe TTL. W zestawie 1x złącze CA-4002
A-821PGL
A-821PGL
Producent: ICP DAS
Kod produktu: A-821PGL
Karta ISA – 8 (DIFF)/16 (SE) wejść analogowych 12-bitowych Low Gain 45 kS/sek, 1 wyjście analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe TTL. W zestawie 1x złącze CA-4002
A-821PGH/S
A-821PGH/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: A-821PGH/S
Karta ISA - 16 SE/8 DIFF wejść analogowych 12-bitowych (High Gain) do 45 kS/sek,1 wyjście analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych 5V/TTL, 16 wyjść cyfrowych 5V/TTL i 3 liczniki/czasomierze. W zestawie panel zaciskowy DB-8225.
A-822PGL
A-822PGL
Producent: ICP DAS
Kod produktu: A-822PGL
Karta ISA – 8 (DIFF)/16 (SE) wejść analogowych 12-bitowych Low Gain 125 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe TTL. W zestawie 1x złącze CA-4002
A-822PGH/S
A-822PGH/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: A-822PGH/S
Karta A-822PGH i panel zaciskowy DB-8225
A-822PGL/S
A-822PGL/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: A-822PGL/S
Karta ISA - 16 SE/8 DIFF wejść analogowych 12-bitowych (Low Gain) do 125 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych 5V/TTL, 16 wyjść cyfrowych 5V/TTL i 3 liczniki/czasomierze. W zestawie panel zaciskowy DB-8225.
A-823PGH/S
A-823PGH/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: A-823PGH/S
Karta ISA - 16 SE/8 DIFF wejść analogowych 12-bitowych (High Gain) do 125 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych, 16 wyjść cyfrowych i 1 licznik/czasomierz. W zestawie panel zaciskowy DB-8225.
A-823PGL/S
A-823PGL/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: A-823PGL/S
Karta ISA - 16 SE/8 DIFF wejść analogowych 12-bitowych (Low Gain) do 125 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych, 16 wyjść cyfrowych i 1 licznik/czasomierz. W zestawie panel zaciskowy DB-8225.
A-822PGH
A-822PGH
Producent: ICP DAS
Kod produktu: A-822PGH
Karta ISA – 8 (DIFF)/16 (SE) wejść analogowych 12-bitowych High Gain 125 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe TTL. W zestawie 1x złącze CA-4002
A-823PGL
A-823PGL
Producent: ICP DAS
Kod produktu: A-823PGL
Karta ISA – 8 (DIFF)/16 (SE) wejść analogowych 12-bitowych Low Gain 125 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe TTL. W zestawie 1x złącze CA-4002.
A-823PGH
A-823PGH
Producent: ICP DAS
Kod produktu: A-823PGH
Karta ISA – 8 (DIFF)/16 (SE) wejść analogowych 12-bitowych High Gain 125 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe TTL. W zestawie 1x złącze CA-4002
P16R16DIO
P16R16DIO
Producent: ICP DAS
Kod produktu: P16R16DIO
Karta ISA – 16 izolowanych wejść cyfrowych i 16 wyjść przekaźnikowych (8x SPDT + 8x SPST). W zestawie kabel CA-4037B i 2x złącze CA-4002.
A-826PG
A-826PG
Producent: ICP DAS
Kod produktu: A-826PG
Karta ISA – 8 (DIFF)/16 (SE) wejść analogowych 16-bitowych 100 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze CA-4002.
A-826PG/S
A-826PG/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: A-826PG/S
ISO-C64
ISO-C64
Producent: ICP DAS
Kod produktu: ISO-C64
Karta ISA – 64 izolowane wyjścia cyfrowe OC (Sink) 100 mA. W zestawie kabel CA-4037W i 2x złącze CA-4002.
ISO-730
ISO-730
Producent: ICP DAS
Kod produktu: ISO-730
Karta ISA – 16 wejść cyfrowych TTL, 16 izolowanych wejść cyfrowych, 16 wyjść cyfrowych TTL, 16 izolowanych wyjść cyfrowych OC. W zestawie 1x złącze CA-4002
P8R8DIO
P8R8DIO
Producent: ICP DAS
Kod produktu: P8R8DIO
Karta ISA – 8 izolowanych wejść analogowych i 8 wyjść przekaźnikowych (4x SPDT + 4x SPST). W zestawie 1x złącze CA-4002.
ISO-P32C32
ISO-P32C32
Producent: ICP DAS
Kod produktu: ISO-P32C32
Karta ISA – 32 izolowane wejścia cyfrowe i 32 izolowane wyjścia cyfrowe OC (Sink) 100 mA. W zestawie kabel CA-4037W i 2x złącze CA-4002.
ISO-P32S32W
ISO-P32S32W
Producent: ICP DAS
Kod produktu: ISO-P32S32W
Karta ISA – 32 izolowane wejścia cyfrowe i 32 izolowane wyjścia cyfrowe OC (Sink): 8 wyjść 500 mA i 24 wyjścia 100 mA. W zestawie kabel CA-4037W i 2x złącze CA-4002.
ISO-P64
ISO-P64
Producent: ICP DAS
Kod produktu: ISO-P64
Karta ISA – 64 izolowane wejścia cyfrowe. W zestawie kabel CA-4037W i 2x złącze CA-4002.
ISO-DA16
ISO-DA16
Producent: ICP DAS
Kod produktu: ISO-DA16
Karta ISA – 16 niezależnych izolowanych wyjść analogowych 14-bitowych. W zestawie 1x złącze CA-4002
ISO-DA16/S
ISO-DA16/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: ISO-DA16/S
[EOL] Karta ISA – 16 izolowanych wyjść analogowych 14-bitowych; W zestawie panel zaciskowy DN-37 oraz kabel CA-4002.
ISO-813
ISO-813
Producent: ICP DAS
Kod produktu: ISO-813
Karta ISA – 32 (SE) izolowane wejścia analogowe 12-bitowe 10 kS/sek. W zestawie 1x złącze CA-4002
ISO-813/S
ISO-813/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: ISO-813/S
Karta ISA – 32 kanały izolowanych wejść analogowych 12-bitowych SE; w zestawie panel zaciskowy DB-8325
ISO-AD32L/S
ISO-AD32L/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: ISO-AD32L/S
Karta ISA – 32 (SE)/16 (DIFF) wejść analogowych 12-bitowych o małym wzmocnieniu; W zestawie karta DN-37 z listwą zaciskową i kabel CA-3710.
ISO-DA8
ISO-DA8
Producent: ICP DAS
Kod produktu: ISO-DA8
Karta ISA – 8 niezależnych izolowanych wyjść analogowych 14-bitowych. W zestawie 1x złącze CA-4002.
ISO-DA8/S
ISO-DA8/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: ISO-DA8/S
Karta ISA - 8 izolowanych wyjść analogowych 14-bitowych. W zestawie panel zaciskowy DN-37.
ISO-AD32L
ISO-AD32L
Producent: ICP DAS
Kod produktu: ISO-AD32L
Karta ISA – 16 (DIFF)/32 (SE) izolowanych wejść analogowych 12-bitowych Low Gain 200 kS/sek. W zestawie 1x złącze CA-4002
ISO-AD32H/S
ISO-AD32H/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: ISO-AD32H/S
Karta ISO – 32 wejścia analogowe 12-bitowe o dużym wzmocnieniu. W zestawie karta DN-37 i kabel CA-3710.
ISO-AD32H
ISO-AD32H
Producent: ICP DAS
Kod produktu: ISO-AD32H
Karta ISA – 16 (DIFF)/32 (SE) izolowanych wejść analogowych 12-bitowych High Gain 200 kS/sek. W zestawie 1x złącze CA-4002
PIO-821LU
PIO-821LU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PIO-821LU
Karta 3.3/5V PCI – 8/16 wejść analogowych 16-bitowych 45 kS/sek, 1 wyjście analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze Ca-4002.
PIO-821HU
PIO-821HU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PIO-821HU
Karta 3.3/5V PCI – 8/16 wejść analogowych 16-bitowych 45 kS/sek, 1 wyjście analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze Ca-4002.
PCI-822LU
PCI-822LU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-822LU
Karta 3.3/5V PCI – 16/32 wejść analogowych 12-bitowych 250 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 16-bitowe i 32 programowalne wejścia-wyjścia cyfrowe. W zestawie 1x złącze CA-4002.
PCI-826LU
PCI-826LU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-826LU
Karta 3.3/5V PCI – 16/32 wejść analogowych 16-bitowych 250 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 16-bitowe i 32 programowalne wejścia-wyjścia cyfrowe TTL. W zestawie 1x złącze CA-4002.
PCI-1602U
PCI-1602U
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1602U
Karta 3.3/5V PCI – 16/32 wejścia analogowe 16-bitowe 100 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze CA-4002.
PCI-1602U/S
PCI-1602U/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1602U/S
Karta 3,3/5V PCI – 32 SE/16 DIFF wejść analogowych 16-bitowych do 100 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe TTL. W zestawie panel zaciskowy DB-1825 i kabel CA-3710.
PCI-2602U
PCI-2602U
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-2602U
Karta 3,3/5V PCI – 16 SE/8 DIFF wejść analogowych 16-bitowych 1 MS/s, 2 wyjścia analogowe 16-bitowe i 32 wejścia-wyjścia cyfrowe 5 V/TTL (RoHS)
PCI-1002LU/S
PCI-1002LU/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1002LU/S
Karta 3,3/5V PCI – 32 SE/16 DIFF wejść analogowych 12-bitowych 110 kS/sek, 16 wejść cyfrowych 5V/TTL, 16 wyjść cyfrowych (Sink/Source) 5V/TTL i 3 16-bitowe timery/częstościomierze 5V/TTL. (RoHS) W zestawie 1x złącze CA-3710 D-Sub.
PCI-1602FU
PCI-1602FU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1602FU
Karta 3.3/5V PCI – 16/32 wejścia analogowe 16-bitowe 200 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze CA-4002.
PCI-1602FU/S
PCI-1602FU/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1602FU/S
Karta 3,3/5V PCI – 32 SE/16 DIFF wejść analogowych 12-bitowych 200 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych 5V/TTL, 16 wyjść cyfrowych 5V/TTL (RoHS). W zestawie panel zaciskowy DB-1825 i kabel CA-3710 D-Sub.
PCI-1002HU
PCI-1002HU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1002HU
Karta 3.3/5V PCI – 16/32 wejścia analogowe 12-bitowe High Gain 44 kS/sek, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze CA-4002.
PCI-1002HU/S
PCI-1002HU/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1002HU/S
Karta 3,3/5V PCI – 32 SE/16 DIFF wejść analogowych 12-bitowych 44 kS/sek, 16 wejść cyfrowych 5V/TTL, 16 wyjść cyfrowych (Sink/Source) 5V/TTL i 3 16-bitowe timery/częstościomierze 5V/TTL. (RoHS) W zestawie 1x złącze CA-3710 D-Sub.
PCI-1002LU
PCI-1002LU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1002LU
Karta 3.3/5V PCI – 16/32 wejścia analogowe 12-bitowe Low Gain 110 kS/sek, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze CA-4002.
PCI-1202HU
PCI-1202HU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1202HU
Karta 3.3/5V PCI – 16/32 wejścia analogowe 12-bitowe High Gain 44 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze CA-4002.
PCI-1202HU/S
PCI-1202HU/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1202HU/S
Karta PCI 3,3/5 V – 32 SE/16 DIFF kanałów wejść analogowych 12-bitowych do 44 kS/sek i 2 kanały wyjść analogowych 12-bitowych (RoHS). W zestawie karta dodatkowa DB-1825 i kabel CA-3710.
PCI-1202LU
PCI-1202LU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1202LU
Karta 3.3/5V PCI – 16/32 wejścia analogowe 12-bitowe Low Gain 110 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze CA-4002.
PCI-1202LU/S
PCI-1202LU/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1202LU/S
Karta 3,3/5V PCI – 32 SE/16 DIFF wejść analogowych 12-bitowych 110 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych 5V/TTL, 16 wyjść cyfrowych 5V/TTL (RoHS). W zestawie panel zaciskowy DB-1825 i kabel CA-3710 D-Sub.
PCI-1800HU/S
PCI-1800HU/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1800HU/S
Karta 3,3/5V PCI – 16 SE/8 DIFF wejść analogowych 12-bitowych 44 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych 5 V/TTL, 16 wyjść cyfrowych 5 V/TTL (RoHS). W zestawie panel zaciskowy DB-8225 i kabel CA-3710 D-Sub.
PCI-1800LU
PCI-1800LU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1800LU
Karta 3.3/5V PCI – 8/16 wejść analogowych 12-bitowych Low Gain 330 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze CA-4002.
PCI-1800LU/S
PCI-1800LU/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1800LU/S
Karta 3,3/5V PCI – 16 SE/8 DIFF wejść analogowych 12-bitowych 330 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych 5 V/TTL, 16 wyjść cyfrowych 5 V/TTL (RoHS). W zestawie panel zaciskowy DB-8225 i kabel CA-3710 D-Sub.
PCI-1802LU
PCI-1802LU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1802LU
Karta 3.3/5V PCI – 16/32 wejścia analogowe 12-bitowe Low Gain 330 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze CA-4002.
PCI-1802LU/S
PCI-1802LU/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1802LU/S
Karta 3,3/5V PCI – 32 SE/16 DIFF wejść analogowych 12-bitowych 330 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 15 wejść cyfrowych 5 V/TTL, 16 wyjść cyfrowych 5 V/TTL (RoHS). W zestawie panel zaciskowy DB-8225 i kabel CA-3710 D-Sub.
PCI-1800HU
PCI-1800HU
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1800HU
Karta 3.3/5V PCI – 8/16 wejść analogowych 12-bitowych High Gain 44 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe. W zestawie 1x złącze CA-4002.
PCI-1802HU/S
PCI-1802HU/S
Producent: ICP DAS
Kod produktu: PCI-1802HU/S
Karta 3,3/5V PCI – 32 SE/16 DIFF wejść analogowych 12-bitowych do 330 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe, 16 wejść cyfrowych TTL, 16 wyjść cyfrowych TTL i 3 liczniki 16-bitowe TTL (RoHS). W zestawie panel zaciskowy DB-1825 i kabel CA-3710 D-Sub.
12
pixel