Adlink Technology

( ilość produktów: 2215 )
LPCI-7250
LPCI-7250
Kod produktu: LPCI-7250
Karta 3.3/5 V PCI Low Profile - 8 izolowanych wejść cyfrowych i 8 wyjść przekaźnikowych
PCI-7396
PCI-7396
Kod produktu: PCI-7396
Karta 5 V PCI - 96 wejść-wyjść cyfrowych, 1 licznik 16-bitowy i 1 licznik 32-bitowy
PCI-7250
PCI-7250
Kod produktu: PCI-7250
Karta 5V PCI - 8 izolowanych wejść cyfrowych i 8 wyjść przekaźnikowych (4x SPDT, 4x SPST) z diodami sygnalizującymi stan przekaźników i włączanym filtrem RC dla wejść cyfrowych
PCI-7348 (End of Life)
PCI-7348 (End of Life)
Kod produktu: PCI-7348
Karta 5 V PCI - 48 wejść-wyjść cyfrowych, 1 licznik 16-bitowy i 1 licznik 32-bitowy (End of Life)
PCI-7224
PCI-7224
Kod produktu: PCI-7224
Karta 5 V PCI - 24 wejścia-wyjścia cyfrowe kompatybilne z Opto-22
PCI-7248
PCI-7248
Kod produktu: PCI-7248
Karta 5 V PCI - 48 wejść-wyjść cyfrowych kompatybilnych z Opto-22
PCI-7296
PCI-7296
Kod produktu: PCI-7296
Karta 5 V PCI - 96 wejść-wyjść cyfrowych kompatybilnych z Opto-22
PCI-7260
PCI-7260
Kod produktu: PCI-7260
Karta 3.3/5 V PCI - 8 izolowanych wejść cyfrowych i 8 wyjść przekaźników mocy
PCI-7233
PCI-7233
Kod produktu: PCI-7233
Karta 5 V PCI - 32 izolowane wejścia cyfrowe
PCI-7234
PCI-7234
Kod produktu: PCI-7234
Karta 5 V PCI - 32 izolowane wyjścia cyfrowe (sink current)
PCI-7234P
PCI-7234P
Kod produktu: PCI-7234P
Karta 5 V PCI - 32 izolowane wyjścia cyfrowe (source current)
PCI-7443
PCI-7443
Kod produktu: PCI-7443
Karta 3.3/5 V PCI - 128 izolowanych wejść cyfrowych
PCI-7444
PCI-7444
Kod produktu: PCI-7444
Karta 3.3/5 V PCI - 128 izolowanych wyjść cyfrowych
PCI-7230
PCI-7230
Kod produktu: PCI-7230
Karta 5 V PCI - 16 izolowanych wejść i 16 izolowanych wyjść cyfrowych
LPCI-7230
LPCI-7230
Kod produktu: LPCI-7230
Karta 3.3/5 V PCI Low Profile - 16 izolowanych wejść i 16 izolowanych wyjść cyfrowych
PCI-7433HIR
PCI-7433HIR
Kod produktu: PCI-7433HIR
Karta 5 V PCI - 64 izolowane wejścia cyfrowe 0~50 Vdc
PCI-7434
PCI-7434
Kod produktu: PCI-7434
Karta 5 V PCI - 64 izolowane wyjścia cyfrowe
PCI-7442
PCI-7442
Kod produktu: PCI-7442
Karta 3.3/5 V PCI - 64 izolowane wejścia i 64 izolowane wyjścia cyfrowe
PCI-6308A
PCI-6308A
Kod produktu: PCI-6308A
Karta 5 V PCI - 8 izolowanych napięciowych i prądowych wyjść analogowych 12-bitowych 250 kS/sek z równoczesną aktualizacją oraz 4 izolowane wejścia i 4 izolowane wyjścia cyfrowe
PCI-7432
PCI-7432
Kod produktu: PCI-7432
Karta 5 V PCI - 32 izolowane wejścia i 32 izolowane wyjścia cyfrowe
PCI-7432HIR
PCI-7432HIR
Kod produktu: PCI-7432HIR
Karta 5 V PCI - 32 izolowane wejścia cyfrowe 0~50 Vdc i 32 izolowane wyjścia cyfrowe
PCI-7433
PCI-7433
Kod produktu: PCI-7433
Karta 5 V PCI - 64 izolowane wejścia cyfrowe
PCI-9111HR
PCI-9111HR
Kod produktu: PCI-9111HR
Karta 5 V PCI - 16 wejść analogowych 16-bitowych 100 kS/sek, 1 wyjście analogowe 12-bitowe 33 kS/sek oraz 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych
PCI-6208A
PCI-6208A
Kod produktu: PCI-6208A
Karta 3.3/5 V PCI - 8 napięciowych i prądowych wyjść analogowych 16-bitowych 454 kS/sek oraz 4 wejścia i 4 wyjścia cyfrowe
PCI-6308V
PCI-6308V
Kod produktu: PCI-6308V
Karta 5 V PCI - 8 izolowanych napięciowych wyjść analogowych 12-bitowych 250 kS/sek z równoczesną aktualizacją oraz 4 izolowane wejścia i 4 izolowane wyjścia cyfrowe
PCI-9114A-HG
PCI-9114A-HG
Kod produktu: PCI-9114A-HG
Karta 5 V PCI - 16/32 wejścia analogowe 16-bitowe 250 kS/sek o dużym wzmocnieniu, 16 izolowanych wejść cyfrowych, 16 izolowanych wyjść cyfrowych i licznik 16-bitowy
PCI-9112
PCI-9112
Kod produktu: PCI-9112
Karta 5 V PCI - 8/16 wejść analogowych 12-bitowych 110 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 33 kS/sek, 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych oraz licznik 16-bitowy (wyjścia analogowe kalibrowane przy 5 V)
PCI-9113A
PCI-9113A
Kod produktu: PCI-9113A
Karta 5 V PCI - 16/32 izolowane wejścia analogowe 12-bitowe 100 kS/sek
PCI-9111DG
PCI-9111DG
Kod produktu: PCI-9111DG
Karta 5 V PCI - 16 wejść analogowych 12-bitowych 100 kS/sek, 1 wyjście analogowe 12-bitowe 33 kS/sek oraz 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych
PCI-9114HG
PCI-9114HG
Kod produktu: PCI-9114HG
Karta 5 V PCI - 16/32 wejścia analogowe 16-bitowe 100 kS/sek o dużym wzmocnieniu, 16 izolowanych wejść cyfrowych, 16 izolowanych wyjść cyfrowych i licznik 16-bitowy
PCI-9114A-DG
PCI-9114A-DG
Kod produktu: PCI-9114A-DG
Karta 5 V PCI - 16/32 wejścia analogowe 16-bitowe 250 kS/sek, 16 izolowanych wejść cyfrowych, 16 izolowanych wyjść cyfrowych i licznik 16-bitowy
PCI-9118DG/L
PCI-9118DG/L
Kod produktu: PCI-9118DG/L
Karta 5 V PCI - 8/16 wejść analogowych 12-bitowych 333 kS/sek oraz 4 wejścia i 4 wyjścia cyfrowe
PCI-9118HG/L
PCI-9118HG/L
Kod produktu: PCI-9118HG/L
Karta 5 V PCI - 8/16 wejść analogowych 12-bitowych 333 kS/sek o dużym wzmocnieniu oraz 4 wejścia i 4 wyjścia cyfrowe
PCI-9114DG
PCI-9114DG
Kod produktu: PCI-9114DG
Karta 5 V PCI - 16/32 wejścia analogowe 16-bitowe 100 kS/sek, 16 izolowanych wejść cyfrowych, 16 izolowanych wyjść cyfrowych i licznik 16-bitowy
PCI-9812
PCI-9812
Kod produktu: PCI-9812
Karta PCI - 4 wejścia analogowe 12-bitowe 20MS/sek z równoczesnym próbkowaniem i 32 k-Sample FIFO oraz 3 wejścia cyfrowe TTL
PCI-9812A
PCI-9812A
Kod produktu: PCI-9812A
Karta PCI - 4 wejścia analogowe 12-bitowe 20 MS/sek z równoczenym próbkowaniem i 128 k-Sample FIFO oraz 3 wejścia cyfrowe TTL
PCI-9810
PCI-9810
Kod produktu: PCI-9810
Karta PCI - 4 wejścia analogowe 10-bitowe 20 MS/sek z równoczesnym próbkowaniem i 32 k-Sample FIFO oraz 3 wejścia cyfrowe TTL
DAQe-2206
DAQe-2206
Kod produktu: DAQe-2206
Karta PCIe x1 - 32/64 wejścia analogowe 16-bitowe 250 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQe-2213
DAQe-2213
Kod produktu: DAQe-2213
Karta PCIe x1 - 8/16 wejść analogowych 16-bitowych 250 kS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQe-2214
DAQe-2214
Kod produktu: DAQe-2214
Karta PCIe x1 - 8/16 wejść analogowych 16-bitowych 250 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQe-2208
DAQe-2208
Kod produktu: DAQe-2208
Karta PCIe x1 - 48/96 wejść analogowych 12-bitowych 3 MS/sek i 24 wejścia-wyjścia cyfrowe
DAQe-2204
DAQe-2204
Kod produktu: DAQe-2204
Karta PCIe x1 - 32/64 wejścia analogowe 12-bitowe 3 MS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQe-2205
DAQe-2205
Kod produktu: DAQe-2205
Karta PCIe x1 - 32/64 wejścia analogowe 16-bitowe 500 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2206
DAQ-2206
Kod produktu: DAQ-2206
Karta 3.3/5 V PCI - 32/64 wejścia analogowe 16-bitowe 250 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2213
DAQ-2213
Kod produktu: DAQ-2213
Karta 3.3/5 V PCI - 8/16 wejść analogowych 16-bitowych 250 kS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2214
DAQ-2214
Kod produktu: DAQ-2214
Karta DAQ 3.3/5 V PCI - 8/16 wejść analogowych 16-bitowych 250 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
PCI-7300A
PCI-7300A
Kod produktu: PCI-7300A
Karta 5 V PCI - 2 x 16 wejść-wyjść cyfrowych 80 MB/sek oraz 4 wejścia i 4 wyjścia cyfrowe 500 kHz
DAQ-2208
DAQ-2208
Kod produktu: DAQ-2208
Karta 3.3/5 V PCI - 48/96 wejść analogowych 12-bitowych 3 MS/sek i 24 wejścia-wyjścia cyfrowe
DAQ-2204
DAQ-2204
Kod produktu: DAQ-2204
Karta 3.3/5 V PCI - 32/64 wejścia analogowe 12-bitowe 3 MS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
DAQ-2205
DAQ-2205
Kod produktu: DAQ-2205
Karta 3.3/5 V PCI - 32/64 wejścia analogowe 16-bitowe 500 kS/sek, 2 wyjścia analogowe 12-bitowe 1 MS/sek, 24 wejścia-wyjścia cyfrowe i 2 liczniki 16-bitowe
PCI-7200
PCI-7200
Kod produktu: PCI-7200
Karta pomiarowa PCI 5V wejść/wyjść cyfrowych - 32 wejścia i 32 wyjścia cyfrowe, 12 MB/sek
Zasilacz do komputerów BOX Adlink MXC/MXE/MVP/EOS - 160W AC-DC -30...+70°C
AC-DC ADAPTER 160W- opcjonalny zasilacz do komputerów Adlink BOX serii Matrix MXC / MXE / MVP i EOS - moc 160W, rozszerzony zakres temperatur pracy -30...+70°C
Bezwentylatorowy komputer przemysłowy MXE-5401
Bezwentylatorowy komputer BOX i7-4700EQ 3.4GHz, 4GB pamięci DDR3L RAM, DVI-I, 2x DP, 4x GbE, 2x RS-232, 2x RS-232/422/485, 6x USB 3.0, 1x USB 2.0, 2x SATA-3 audio (0 ~ +50°C); zasilanie 9 ~ 32 Vdc
Bezwentylatorowy komputer przemysłowy MXE-5402
Bezwentylatorowy komputer BOX i5-4400E 2.7GHz, 4GB pamięci DDR3L RAM, DVI-I/ 2x DP, 4x GbE, 2x RS-232, 2x RS-232/422/485, 6x USB 3.0, 1x USB 2.0, 2x SATA-3 audio (0 ~ +50°C); zasilanie 9 ~ 32 Vdc
Bezwentylatorowy komputer przemysłowy MXE-5403
Bezwentylatorowy komputer BOX i3-4100E 2.4 GHz, 4GB pamięci DDR3L RAM, DVI-I/2x DP, 4x GbE, 2x RS-232, 2x RS-232/422/485, 6x USB 3.0, 1x USB 2.0, 2x SATA-3 audio (0 ~ +50°C); zasilanie 9 ~ 32 Vdc
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania sklepu, personalizowania treści i aby analizować ruch w sklepie. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności i cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel